Розвиток швидкісно-силових якостей у борців вільного стилю віком 15-17 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Проблеми фізичного і техніко-тактичного удосконалення у спортсменів різних видів спорту займає центральне місце. Необхідно зазначити що фізична підготовка в системі підготовки спортсменів поправу посідає в ній центральне місце. Різні сторони підготовленості спортсменів техніко-тактична, психологічна зрештою реалізуються ними одночасно з виявленням рухових якостей – сили, швидкості, координації, гнучкості, витривалості. В кваліфікаційній роботі розглядається питання розвитку спеціальних швидкісно-силових якостей юних борців вільного стилю, відповідно до запропонованої програми та її впливу на показники спеціальної швидкісно-силової підготовленості юних борців вільного стилю. Problems of physical and technical-tactical improvement in athletes of various sports occupy a central place. It should be noted that physical training occupies a central place in the system of training athletes. Different aspects of the technical-tactical and psychological preparedness of the athletes are ultimately realized by them simultaneously with the discovery of motor qualities - strength, speed, coordination, flexibility, endurance. The article deals with the development of special speed-strength qualities of young freestyle wrestlers, according to the proposed program and its influence on indicators of special speed-strength preparedness of young freestyle wrestlers.
Опис
Ключові слова
спеціальні швидкісно-силові якості, юні борці вільного стилю, розроблена програма, special speed and strength qualities, young freestyle wrestlers, developed program
Бібліографічний опис
Пеньковий Є. В. Розвиток швидкісно-силових якостей у борців вільного стилю віком 15-17 років : кваліфікаційна робота / Є. В. Пеньковий ; наук. кер. С. А. Антоненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 36 с.