Державний борг України та особливості його обслуговування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі автор оцінив динаміку державного боргу, проаналізував рівень боргової безпеки у контексті обслуговування державного боргу країни. За результатами дослідження автором було сформульовано висновки щодо удосконалення процесу обслуговування державного боргу України. In the qualifying work, the author assessed the dynamics of the state debt, analyzed the level of debt security in the context of servicing the country's state debt. Based on the results of the research, the author formulated conclusions regarding the improvement of the process of service of the state debt of Ukraine.
Опис
Ключові слова
державний борг, облігації внутрішньої державної позики, обслуговування державного боргу, фінансова стійкість, public debt, domestic government loan bonds, public debt servicing, financial stability
Бібліографічний опис
Муніч Н. С. Державний борг України та особливості його обслуговування : кваліфікаційна робота / Н. С. Муніч ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 60 с.