Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження сформовані загальні висновки щодо розвитку вітчизняної практики пенсійного забезпечення та напрями його вдосконалення на основі зарубіжного досвіду Based on the results of the study, general conclusions were formed regarding the development of the domestic practice of pension provision and directions for its improvement based on foreign experience
Опис
Ключові слова
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, накопичувальне пенсійне забезпечення, пенсійне забезпечення, пенсійні активи, пенсія, mandatory state pension insurance, accumulative pension provision, pension provision, pension assets, pension
Бібліографічний опис
Олійник М. В. Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід : кваліфікаційна робота / М. В. Олійник ; наук. кер. А. В. Буряк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 61 с.