Податковий контроль розрахунків з бюджетом з ПДВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження базується на опрацюванні оцінки діяльності АТ “Укрпошта”, дослідженні науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо обліку і аудиту ПДВ із метою підвищення його ефективності на підприємстві. За результатами дослідження сформульовані висновки та пропозиції щодо обґрунтування напрямків вдосконалення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. The study is based on the evaluation of the activity of JSC "Ukrposhta", the study of scientific and methodological foundations and practical recommendations regarding accounting and auditing of VAT with the aim of increasing its efficiency at the enterprise. Based on the results of the research, conclusions and proposals were formulated regarding the substantiation of directions for improving the tax control of calculations with the value added tax budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise.
Опис
Ключові слова
податковий контроль, податок на додану вартість, розрахунки з бюджетом, облік розрахунків з ПДВ, tax control, value-added tax, budget calculations, accounting for VAT calculations
Бібліографічний опис
Шимічева А. Я. Податковий контроль розрахунків з бюджетом з ПДВ : кваліфікаційна робота / А. Я. Шимічева ; наук. кер. К. Д. Салямон-Міхєєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 57 с.