Основи методичної майстерності вчителя фізичної культури з гімнастики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України
Анотація
Методична майстерність – це вияв високого рівня педагогічної діяльності, що відображає особливу відшліфованість методів, прийомів психолого-педагогічної теорії та практики, завдяки чому забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу. Методична майстерність, це «умова і засіб реалізації особистості вчителя, його позиції, творчого потенціалу, комплекс властивостей особистості, що забезпечує рівень самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі». Визначення педагогічної майстерності наголошує на особистісному факторі вчителя, його здатності здійснювати педагогічну діяльність. Methodical skill is a manifestation of a high level of pedagogical activity, which reflects the special refinement of methods, techniques of psychological and pedagogical theory and practice, which ensures high efficiency of the educational process. Methodical skill is a «condition and means of realization of the teacher’s personality, his position, creative potential, a set of personality traits that provides a level of self-organization of professional activity on a reflective basis.» The definition of pedagogical skill emphasizes the personal factor of the teacher, his ability to carry out pedagogical activities
Опис
Ключові слова
майстерність, вчитель, рівень, діяльність, процес, досвід, skill, teacher, level, activity, process, experience
Бібліографічний опис
Крупеня С. В. Основи методичної майстерності вчителя фізичної культури з гімнастики / С. В. Крупеня, О. М. Лаврентьєв, К. С. Романчук // Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти : матер. методологічного семінару, 18–20 листопада 2021 року, Київ. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 251–256.
Зібрання