Використання офшорів підприємствами України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – визначення теоретико-організаційних основ офшорів, особливостей функціонування офшорних підприємств в сучасних умовах та основних напрямків протидії негативним наслідкам діяльності офшорних юрисдикцій. Предметом дослідження є офшорна діяльність підприємств України. Об’єктом дослідження є механізм використання офшорів підприємствами України. Одержані результати можуть бути використані у роботі Державної податкової служби України при розробці нормативно-правових актів щодо регулювання офшорної діяльності підприємств в Україні. The purpose of the study is to determine the theoretical and organizational foundations of offshore companies, the peculiarities of offshore enterprises' functioning in modern conditions and the main directions of counteracting the negative effects of offshore jurisdictions. The subject of the study is the offshore activities of Ukrainian enterprises. The object of the study is the mechanism of offshore use by Ukrainian enterprises. The results obtained can be used in the work of the State Tax Service of Ukraine in the development of regulations on the regulation of offshore activities of enterprises in Ukraine.
Опис
Ключові слова
офшорна діяльність, офшор, офшорне підприємство, механізм використання офшорів ,регулювання офшорними підприємствами, відмивання коштів, offshore activities, offshore, offshore company, mechanism of offshore use, regulation of offshore companies, money laundering
Бібліографічний опис
Бунечко Ж. О. Використання офшорів підприємствами України : кваліфікаційна робота / Ж. О. Бунечко ; наук. кер. І. А. Прокопенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 84 с.