Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях)

Анотація
Навчальний посібник спрямований на поглиблене вивчення призначення та проведення судової експертизи; опанування здобувачами вищої освіти теоретичних основ застосування методів проведення судової експертизи; набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні відповідних завдань, що пов’язанні з судовою експертизою. Буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стануть у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з призначенням та проведенням судових експертиз. The textbook is aimed at an in-depth study of the appointment and conduct of forensic examination; mastering by higher education students the theoretical foundations of the application of forensic examination methods; acquiring knowledge and developing practical skills in solving relevant tasks related to forensic examination. It will be useful not only for higher education students, but also for teachers of higher education institutions, postgraduate students, law enforcement officers and other professionals whose activities are related to the appointment and conduct of forensic examinations.
Опис
Ключові слова
судова експертиза, судово-експортна діяльність, судовий експерт, криміналістична експертиза, forensic examination, forensic and export activities, forensic expert, forensic science
Бібліографічний опис
Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) : навчальний посібник / П. В. Цимбал, О. В. Сіренко, О. В. Линник, А. Б. Антонюк. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 186 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 41).