Роль штрафних санкцій в забезпеченні виконання податкового обов’язку суб’єктами господарювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Зазначено особливості та орієнтири у побудові програми вивчення фактичного стану результативності та обґрунтованості виконання ДПС та її територіальними органами повноважень в частині застосування і своєчасності стягнення сум штрафних санкцій і пені до державного бюджету та визначити підходи щодо покращення механізму стягнення штрафних санкцій органами ДПС. За результатами дослідження сформульовані заходи для удосконалення діяльності податкових органів стосовно стягнення штрафних санкцій і пені з платників податків. Features and guidelines in the construction of the program for studying the actual state of effectiveness and reasonableness of the execution of the DPS and its territorial authorities in terms of the application and timeliness of the collection of fines and fines to the state budget are indicated, and to determine approaches to improving the mechanism of fines collection by the DPS bodies. Based on the results of the study, measures were formulated to improve the activities of tax authorities in relation to the collection of fines and penalties from taxpayers.
Опис
Ключові слова
податковий обов’язок, штрафні санкції, пеня, порушення податкового законодавства, податковий борг, камеральна перевірка, документальна перевірка, tax liability, penalties, fines, violation of tax legislation, tax debt, desk audit, documentary audit
Бібліографічний опис
Сверба А. В. Роль штрафних санкцій в забезпеченні виконання податкового обов’язку суб’єктами господарювання : кваліфікаційна робота / А. В. Сверба ; наук. кер. В. Л. Андрущенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 61 с.