Вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження базується на формуванні пропозицій щодо вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні в контексті повоєнного соціально-економічного розвитку України. За результатами дослідження сформульовано напрями вдосконалення адміністрування податків на доходи фізичних осіб в Україні. Одержані результати можуть бути використані у роботі Державної податкової служби України при розробці нормативно-правових актів щодо вдосконалення механізму оподаткування та адміністрування податків на доходи фізичних осіб в Україні. The study is based on the formulation of proposals for improving the administration and the mechanism of paying taxes on the income of individuals in Ukraine in the context of the post-war socio-economic development of Ukraine. Based on the results of the study, directions for improving the administration of personal income taxes in Ukraine were formulated. The obtained results can be used in the work of the State Tax Service of Ukraine in the development of legal acts on improving the mechanism of taxation and administration of taxes on the income of individuals in Ukraine.
Опис
Ключові слова
податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок, неоподатковуваний мінімум доходів фізичних осіб, механізм оподаткування, податкове адміністрування, personal income tax, military service, single social contribution, non-taxable minimum income of individuals, taxation mechanism, tax administration.
Бібліографічний опис
Синиця В. В. Вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні : кваліфікаційна робота / В. В. Синиця ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 80 с.