Світове українськомовне радіо як перспективне бізнес-середовище для реалізації медіа-стартапів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У ході роботи було розкрито суть поняття вивчення цифрового сегменту світового українськомовного радіо як конкурентної платформи для реалізації успішного бізнес-проєкту, зокрема в іномовному середовищі різних країн; осмислення економічної перспективності реалізації медіа-стартапів в галузі сучасного радіомовлення. За результатами дослідження сформульовані висновки реалізованої наукової розвідки, проведене емпіричне дослідження та підготовано мультимедійний проєкт. During the work, the essence of the concept of studying the digital segment of the world was revealed Ukrainian-language radio as a competitive platform for the implementation of a successful business project, in particular in the foreign language environment of different countries; understanding the economic prospects of implementing media startups in the field of modern radio broadcasting. Based on the results of the research, the conclusions of the implemented scientific intelligence were formulated, an empirical study was conducted, and a multimedia project was prepared.
Опис
Ключові слова
аудіоподкастинг, бізнес-середовище медіа, доступність радіосигналу, емпіричне дослідження, інформаційна війна, медіа-стартап, оперативність радіо, українізація радіопростору, українськомовне радіомовлення, українськомовне радіомовлення, українськомовний музичний контент, audio podcasting, media business environment, radio signal availability, empirical research, information war, media startup, radio efficiency, Ukrainianization of the radio space, Ukrainian-language radio broadcasting, Ukrainian-language radio broadcasting, Ukrainian-language musical content
Бібліографічний опис
Штик-Матвієнко К. В. Світове українськомовне радіо як перспективне бізнес-середовище для реалізації медіа-стартапів : кваліфікаційна робота / К. В. Штик-Матвієнко ; наук. кер. Т. С. Гиріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 54 с.