Податкові системи зарубіжних країн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Навчальний посібник актуальний і корисний тим, що ознайомлює читачів: студентів, аспірантів, викладачів та всіх, кого цікавлять податки, із зарубіжним досвідом оподаткування у найбільш розвинених державах світу. В Україні не обійтися без передової західної школи, засвоєння і використання унікального наукового потенціалу та практичної компетенції зарубіжних фіскальних служб. Автори сподіваються, що видання дасть поштовх до самостійних роздумів і порівнянь. Навчальний посібник орієнтований на усвідомлене сприймання нагальної суспільної корисності податків та свідому участь громадян у виконанні податкових зобов’язань. The textbook is relevant and useful in that it acquaints readers: students, graduate students, teachers and anyone interested in taxes, with foreign experience in taxation in the most developed countries. Ukraine cannot do without the advanced Western school, mastering and using the unique scientific potential and practical competence of foreign fiscal services. The authors hope that the publication will give impetus to independent reflection and comparison. The textbook focuses on the conscious perception of the urgent public utility of taxes and the conscious participation of citizens in the fulfillment of tax obligations.
Опис
Ключові слова
податкові системи, податки, зарубіжні країни, фіскальна служба, tax systems, taxes, foreign countries, fiscal service
Бібліографічний опис
Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак // Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 210 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 176).