Масовий (груповий) позов як системоутворюючий фактор судового провадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Алерта
Анотація
Подається авторське бачення сутності масового (групового) позову та його впливу на утворення особливостей судового провадження, зумовлених необхідністю забезпечення ефективності та оперативності розгляду таких позовів. The author's vision of the essence of a mass (group) lawsuit and its influence on the formation of peculiarities of court proceedings, due to the need to ensure the effectiveness and promptness of consideration of such claims, is presented.
Опис
Ключові слова
Масовий позов, груповий позов, цивільне судочинство, позов, суд, Mass claim, group action, civil proceedings, lawsuit, court
Бібліографічний опис
Рябченко Ю. Ю. Масовий (груповий) позов як системоутворюючий фактор судового провадження / Ю. Ю. Рябченко // Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми : наук.-практ. посіб. ; за заг. ред. д. ю. н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. – Київ : Алерта, 2019. – Розд. 3.2. – С. 109–123.