Державні облігації України на ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані для покращення обігу державних облігацій на ринку державних цінних паперів та для прогнозування динаміки ринку державних облігацій в Україні. The obtained results can be used to improve the circulation of government bonds on the government securities market and to forecast the dynamics of the government bond market in Ukraine.
Опис
Ключові слова
ринок цінних паперів, ринок державних цінних паперів, державні цінні папери, державні облігації, ОВДП, securities market, government securities market, government securities, government bonds, OVDP
Бібліографічний опис
Шокало А. П. Державні облігації України на ринку цінних паперів : кваліфікаційна робота / А. П. Шокало ; наук. кер. В. П. Унинець-Ходаківська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 56 с.