Фітнес та рекреація

Анотація
Навчальний посібник направлений на формування у здобувача вищої освіти необхідних знань, умінь і навичок щодо ознайомлення їх з тенденціями розвитку сучасних технологій оздоровлення населення засобами фітнесу та рекреації. Теоретичні знання та практичні рекомендації з освоєння фітнес-індустрії, направлених на поліпшення стану здоров’я, формування здорового способу життя, збільшення фізичної працездатності, що є гарантом збереження здоров’я. The study guide is aimed at forming the necessary knowledge, skills and abilities of higher education students to familiarize them with the trends in the development of modern technologies for the improvement of the population by means of fitness and recreation. Theoretical knowledge and practical recommendations for the development of the fitness industry aimed at improving health, forming a healthy lifestyle, increasing physical performance, which is a guarantee of health.
Опис
Ключові слова
фітнес, рекреація, здоров’я населення, рекреаційно-оздоровча діяльність, охорона здоров’я, fitness, recreation, public health, recreational and health activities, health care
Бібліографічний опис
Фітнес та рекреація : навчальний посібник / І. Й. Малинський, В. П. Чаплигін, Р. В. Головащенко [та ін.] – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 312 с.