Публічне управління в системі організації державної влади в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження розвитку публічного управління в системі організації державної влади в Україні з урахуванням сучасних вимог законодавства щодо публічного управління. Study of the development of public administration in the system of organization of state power in Ukraine, taking into account modern requirements of legislation on public administration.
Опис
Ключові слова
управління, система, державна влада, організація, специфіка, ефективність, management, system, state power, organization, specificity, efficiency
Бібліографічний опис
Саварчук Ю. М. Публічне управління в системі організації державної влади в Україні : кваліфікаційна робота / Ю. М. Саварчук ; наук. кер. І. Г. Канцур ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 54 с.