Спосіб вчинення та особа злочинця – основні елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чеська Республіка – Куновіце : Академія ГУСПОЛ
Анотація
В тезах зазначено, що до основних елементів криміналістичної характеристики кіберзлочинів слід віднести: спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу злочинця, особу потерпілого та сліди кримінального правопорушення. Крім того, доведено, що кіберзлочинця мають характеризувати у сукупності як загальні (вік, стать, соціальний та психологічний стан тощо), так і спеціальні (професійні звички, особливий «почерк» тощо) ознаки. The theses state that the main elements of the forensic characteristics of cybercrimes include: the method of committing a criminal offense, the identity of the criminal, the identity of the victim, and the traces of the criminal offense. In addition, it has been proven that a cybercriminal should be characterized by both general (age, gender, social and psychological state, etc.) and special (professional habits, special "handwriting", etc.) characteristics.
Опис
Ключові слова
особа злочинця, кіберзлочини, криміналістична характеристика злочинця, кримінальне правопорушення, the identity of the criminal, cybercrime, forensic characteristics of the criminal, criminal offense
Бібліографічний опис
Кузьменко О. В. Спосіб вчинення та особа злочинця-основні елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів. / О. В. Кузьменко, Л. В. Омельчук // Сучасні шляхи вирішення новітніх проблем науки : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листопада 2022 р., Чеська Республіка – Куновіце : Академія ГУСПОЛ, 2022. – С. 26–29.
Зібрання