Виклики діджиталізації та інформатизації для фінансової безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Розглядаються питання інформаційної безпеки, спричинені ковідною пандемією та поширенням карантинних обмежень різного ступеня жорсткості у зв’язку з тим, що гостро виникла потреба забезпечити дистанційну обробку потоків інформації та налагодження сталого електронного документообігу у тих сферах, які досі не були забезпечені необхідними інструментами та засобами для такої діяльності. Зроблено висновок, що ризиками діджиталізації є ризики недостатнього захисту персона-льних даних та використання цифрових валют в економічному просторі держави. The issues of information security caused by the cod pandemic and the spread of quarantine restrictions of varying severity due to the urgent need to provide remote processing of information flows and the establishment of sustainable electronic document management in those areas that have not yet been provided with the necessary tools and tools. such activities. It is concluded that the risks of digitalization are the risks of insufficient protection of personal data and the use of digital currencies in the economic space of the state.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, інформаційна безпека, діджиталізація, інформатизація, пандемія Covid-19, financial security, information security, digitalization, informatization, Covid-19 pandemic
Бібліографічний опис
Дубовенко Ю. І. Виклики діджиталізації та інформатизації для фінансової безпеки держави / Ю. І. Дубовенко, О. О. Сластьоненко // Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : зб. тез VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., присвячена науковій школі заслуженого юриста України, д.ю.н., професора Віктора Тарасовича Білоуса, 30 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – С. 141–144.
Зібрання