Теоретичні засади та практика використання цифрових технологій на фінансовому ринку

Анотація
Збірник містить матеріали V Науково-практичного семінару для здобувачів вищої освіти і молодих учених «Теоретичні засади та практика використання цифрових технологій на фінансовому ринку», який відбувся 27 квітня 2023 р. на базі Державного податкового університету. Розглянуто особливості використання передових цифрових технологій у різноманітних сегментах фінансового ринку; ризики та загрози інтеграції цифрових сервісів у роботі фінансового ринку; досвід передових країн світу щодо використання цифрових технологій на фінансовому ринку. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти та молодих учених закладів вищої освіти. The collection contains the materials of the 5th Scientific and practical seminar for higher education applicants and young scientists "Theoretical principles and practice of using digital technologies in the financial market", which was held on April 27, 2023 at the State Tax University. Features of the use of advanced digital technologies in various segments of the financial market are considered; risks and threats of integration of digital services in the work of the financial market; the experience of advanced countries of the world regarding the use of digital technologies in the financial market. The publication is intended for students of higher education and young scientists of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
Фінансовий ринок, цифрові технології, криптовалюта, цифрова трансформації, фінансові послуги, Financial market, digital technologies, cryptocurrency, digital transformation, financial services
Бібліографічний опис
Теоретичні засади та практика використання цифрових технологій на фінансовому ринку [Електронне видання] : зб. матеріалів V Науково-практичного семінару для здобувачів вищої освіти і молодих учених, 27 квітня 2023 р. ; Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, факультет фінансів та цифрових технологій, кафедра фінансових ринків та технологій. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 104 с.