Сучасні виклики у розвитку міст та регіонів України

Анотація
У збірнику розглянуто проблематичні питання розвитку міст та регіонів України. Подано методику вирішення проблемних питань з даної тематики. The collection examines the problematic issues of the development of cities and regions of Ukraine. The method of solving problematic issues on this topic is presented.
Опис
Ключові слова
економічна політика, регіональна політика, фінансовий аудит, economic policy, regional policy, financial audit
Бібліографічний опис
Сучасні виклики у розвитку міст та регіонів України [Електронне видання] : Всеукр. наук.-практ. конф. до 101-ї річниці навчального закладу та 1-ї річниці Державного податкового університету, 29 листопада 2022 р., м. Ірпінь ; Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, факультет податкової справи, обліку та аудиту, Кафедра економічної політики. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 232 с.