Процес оптимізації надання послуг на підприємствах готельно-ресторанної сфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Результати досліджень вказують на важливість оптимізації надання послуг для готельно-ресторанного бізнесу. Вони демонструють, як ефективне управління, залучення і утримання клієнтів, раціоналізація робочих процесів та використання сучасних технологій можуть позитивно впливати на якість обслуговування та досягнення конкурентної переваги. The research results indicate the importance of optimizing the provision of services for the hotel and restaurant business. They demonstrate how effective management, customer attraction and retention, streamlining work processes and the use of modern technology can positively affect the quality of service and the achievement of competitive advantage
Опис
Ключові слова
готельно-ресторанний комплекс, організація, послуга, ринок, підприємство, оптимізація, hotel and restaurant complex, organization, service, market, enterprise, optimization
Бібліографічний опис
Ганноченко А. С. Процес оптимізації надання послуг на підприємствах готельно-ресторанної сфери : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. С. Ганноченко ; наук. кер. І. В. Ховрак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 62 с.