Управління комунікаційною діяльністю готельно-ресторанного підприємства на основні впровадження сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сформульовано висновки та було здійснено розробку заходів щодо впровадження сучасних інформаційних технологій в процес управління комунікаційною діяльністю готельно-ресторанного підприємства. Based on the results of the research, conclusions were formulated and measures were developed regarding the implementation of modern information technologies in the process of managing the communication activities of the hotel and restaurant enterprise.
Опис
Ключові слова
комунікація, готель, ресторан, інформаційні технології, communication, hotel, restaurant, information technologies
Бібліографічний опис
Голубова А. С. Управління комунікаційною діяльністю готельно-ресторанного підприємства на основні впровадження сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення : кваліфікаційна робота (проєкт) / А. С. Голубова ; наук. кер. І. В. Ховрак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 53 с.