Концепція функціонування готельно-ресторанного підприємства в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Формування рекомендацій щодо напрямів реалізаціїї концепціїї розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах військового стану які можуть бути використані керівниками підприємств цієї сфери, а також під час освітнього процесу з викладання навчальної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу». Formation of recommendations on the directions of implementation of the concept of development of hotel and restaurant business under martial law, which can be used by heads of enterprises in this sphere, as well as during the educational process of teaching the discipline "Management of hotel and restaurant business".
Опис
Ключові слова
готельно-ресторанний бізнес, військовий стан, споживчий ринок, фуд-корт, Free-flow, мерчандайзинг в ресторанній галузі, чат-бот, штучний інтелект, hotel and restaurant business, martial law, consumer market, food court, Free-flow, merchandising in the restaurant industry, chatbot, artificial intelligence
Бібліографічний опис
Козак К. М. Концепція функціонування готельно-ресторанного підприємства в умовах воєнного стану : кваліфікаційна робота (проєкт) / К. М. Козак ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 53 с.