Світовий ринок мінеральних добрив : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідженння базується на визначенні ролі світового ринку мінеральних добрив та механізм його функціонування, охарактеризуванні сучасного стану та перспектив розвитку світового ринку мінеральних добрив. - визначено значення та роль світового ринку мінеральних добрив; - з’ясовано механізми функціонування світового ринку мінеральних добрив; - проаналізувано особливості сучасного стану світового ринку мінеральних добрив; - окреслено проблеми та перспективи розвитку світового ринку мінеральних добрив. The study is based on determining the role of the world market of mineral fertilizers and the mechanism of its functioning, characterizing the current state and prospects for the development of the world market of mineral fertilizers. - the importance and role of the world market of mineral fertilizers is determined; - the mechanisms of functioning of the world market of mineral fertilizers have been clarified; - analyzed the features of the current state of the world mineral market fertilizers; - the problems and prospects of the development of the world market are outlined mineral fertilizers.
Опис
Ключові слова
мінеральні добрива, світовий ринок, експорт, імпорт, сільське господарство, mineral fertilizers, world market, export, import, agriculture
Бібліографічний опис
Мизовець О. Р. Світовий ринок мінеральних добрив : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку : кваліфікаційна робота / О. Р. Мизовець ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 56 с.