Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є встановлення зв'язку між грошово-кредитною політикою центральних банків (ЦБ) та діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу. Крім того, завданнями дослідження можуть бути: • вивчення економічного змісту та механізму впровадження монетарної політики; • аналіз впливу монетарних інструментів Європейського центрального банку на економіку загалом та на суб’єктів міжнародного бізнесу; • дослідження впливу монетарної політики ЦБ на стратегічні альянси та акціонерні товариства; • визначення ведення монетарної політики НБУ та його взаємозв’язку з ЄЦБ; • розроблення рекомендацій щодо вдосконалення підходів оцінювання ефективності монетарної політики. Об‘єкт дослідження. Об'єктом дослідження дипломної роботи є механізм реалізації монетарної політики центральних банків. The purpose of the study is to establish a connection between the monetary policy of central banks (CB) and the activities of international business entities. In addition, research tasks can be: • study of the economic content and mechanism of monetary policy implementation; • analysis of the impact of monetary instruments of the European Central Bank on the economy in general and on international business entities; • research on the impact of the Central Bank's monetary policy on strategic alliances and joint-stock companies; • determining the conduct of the NBU's monetary policy and its relationship with the ECB; • development of recommendations for improving approaches to evaluating the effectiveness of monetary policy. Object of study. The object of research of the thesis is the mechanism of implementation of the monetary policy of central banks.
Опис
Ключові слова
монетарна політика, центральні банки, суб'єкти міжнародного бізнесу, економічний вплив, процентні ставки, грошова маса, курс національної валюти, ЄЦБ, ФРС СІЛА, НБУ, фінансова стабільність, економічний розвиток, глобальна економіка, міжнародні ринки, конкурентоспроможність, інвестиції, фінансові ризики, макроекономічна політика, monetary policy, central banks, subjects of international business, economic influence, interest rates, money supply, national currency rate, ECB, Federal Reserve Bank, NBU, financial stability, economic development, global economy, international markets, competitiveness, investments, financial risks , macroeconomic policy
Бібліографічний опис
Тихонова Є. В. Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу : кваліфікаційна робота / Є. В. Тихонова ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 64 с.