Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження базується на визначенні стану та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 1) досліджено теоретичні основи здійснення зовнішньекономічної діяльності; 2) визначено принципи ЗЕД, суб’єкти та об’єкти; 3) проаналізовано міжнародну торгівлю товарами та послугами в Україні; 4) досліджено стан інвестиційної діяльності в Україні; 5) узагальнено та охарактеризовано проблеми та перспективи розвитку ЗЕД в Україні. The study is based on determining the state and prospects for the development of Ukraine's foreign economic activity. 1) the theoretical foundations of foreign economic activity were investigated; 2) the principles, subjects and objects of the FEE are determined; 3) analyzed international trade in goods and services in Ukraine; 4) the state of investment activity in Ukraine was investigated; 5) summarized and characterized the problems and prospects of the development of economic development in Ukraine.
Опис
Ключові слова
ЗЕД, СОТ, ПВЗВТ, ООН, ЄС, ПІІ, FTA, WTO, FTAA, UN, EU, FDI
Бібліографічний опис
Фольваркова В. А. Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України : кваліфікаційна робота / В. А. Фольваркова ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 58 с.