Бізнес-аналітика та моделювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику розглянуті основи бізнес-аналітики та моделювання соціально-економічних процесів. Зокрема, досліджені основні поняття бізнес-аналітики та моделювання; основи організації баз даних; методики виявлення нових знань; основні технології бізнес-аналітики; інформаційні аспекти дослідження систем; основи інтелектуальної обробки даних (Business Intelligence, Data Mining, Knowledge Discovery, Data Warehouse, OLAP). Навчальний посібник дозволяє сформувати систему теоретичних знань і практичних навичок застосування методів бізнес-аналітики та моделювання для дослідження бізнес-процесів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Призначений для студентів, аспірантів і викладачів фінансовоекономічних спеціальностей та тих, хто цікавиться сучасними статистичними методами аналізу й опису інформації. The textbook covers the basics of business analytics and modeling of socio-economic processes. In particular, the main concepts of business analytics and modeling were studied; basics of database organization; methods of discovering new knowledge; basic technologies of business analytics; informational aspects of systems research; basics of intelligent data processing (Business Intelligence, Data Mining, Knowledge Discovery, Data Warehouse, OLAP). The study guide allows you to form a system of theoretical knowledge and practical skills in the application of business analytics and modeling methods for the study of business processes in order to make effective management decisions. Intended for students, postgraduates and teachers of financial and economic specialties and those interested in modern statistical methods of information analysis and description.
Опис
Ключові слова
бізнес-аналітика, моделювання, соціально-економічні процеси, бізнес-процеси, управлінський облік, нейронні мережі, business analytics, modeling, socio-economic processes, business processes, management accounting, neural networks
Бібліографічний опис
Лаговський В. В. Бізнес-аналітика та моделювання : навч. посіб. [Електронний документ] / В. В. Лаговський, В. М. Краєвський ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 442 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 58).