Цивільне право України (особлива частина)

Анотація
Практикум «Цивільне право України» підготовлений з метою формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з цивільного права. Він розроблений як універсальний збірник матеріалів для практичних (семінарських) занять з цивільного права та містить запитання для самоконтролю знань, тестові завдання, практичні задачі, творчі завдання, словник юридичних термінів до кожної теми, список рекомендованих джерел. А тому скористатися ним можуть студенти будь-яких форм навчання за спеціальністю «Правознавство». Для студентів, викладачів, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться питаннями цивільного права України. The workshop "Civil Law of Ukraine" was prepared with the aim of forming a system of scientific-theoretical and practical knowledge of civil law in students. It is designed as a universal collection of materials for practical (seminar) classes on civil law and contains questions for self-monitoring of knowledge, test tasks, practical tasks, creative tasks, a dictionary of legal terms for each topic, a list of recommended sources. Therefore, it can be used by students of any form of education majoring in "Jurisprudence". For students, teachers, post-graduate students, scientists and everyone who is interested in issues of civil law of Ukraine.
Опис
Ключові слова
цивільне право, зобов’язання, договір купівлі-продажу, передача майна, договірні зобов’язання, відшкодування шкоди, спадкове право, civil law, obligations, contract of sale, transfer of property, contractual obligations, compensation for damage, inheritance law
Бібліографічний опис
Цивільне право України (особлива частина) : практикум [Електронний документ] / А. С. Амеліна, Н. В. Лаговська, Л. Д. Менів [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 550 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 69).