Максименко Іван Андрійович

Анотація
Біобібліографічний покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується кандидату філософських наук, доценту, завідувачу кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України Максименку Івану Андрійовичу. Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності І. А. Максименка, містить перелік його публікацій. Видання буде цікавим для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться розвитком економічної теорії. The bio-bibliographic index continues the series "Portraits of scientists of the State Fiscal Service of Ukraine" and is dedicated to Ivan Andriyovych Maksymenko, candidate of philosophical sciences, associate professor, head of the Department of Economic Theory of the State Fiscal Service University of Ukraine. The publication covers the main milestones of I.A. Maksimenko's life and work, and contains a list of his publications. The publication will be of interest to scientists, teachers, students, graduate students and anyone interested in the development of economic theory.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Максименко Іван Андрійович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 48 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»).