Гімнастика

Анотація
Навчальний посібник розроблений для підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Розкриває теоретичні основи гімнастики від історичних витоків до організації і проведення навчальних занять, а також практичну складову щодо засобів гімнастичних вправ, форм термінологічних записів і методики та організації занять. Буде корисним для здобувачів вищої освіти, викладачам, тренерам та іншим фахівцям у галузі фізичної культури, спорту та здоров’я. The textbook is designed to train future specialists in the specialty 017 "Physical Culture and Sports". It reveals the theoretical foundations of gymnastics from historical origins to the organization and conduct of training sessions, as well as the practical component of gymnastic exercises, forms of terminology and methods and organization of classes. It will be useful for higher education students, teachers, coaches and other professionals in the field of physical education, sports and health.
Опис
Ключові слова
гімнастика, фізичне виховання, термінологія, засоби гімнастики, gymnastics, physical education, terminology, gymnastics equipment
Бібліографічний опис
Гімнастика : навч. посіб. [Електронний документ] / І. Й. Малинський, С. В. Крупеня, Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 226 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 88).