Дії механізованих підрозділів в основних видах бою

Анотація
У навчальному посібнику надано варіанти схем дій відділення, взводу, роти та батальйону в різних видах бою, а також наведено приклади оформлення графічних бойових документів (карток та схем). Схеми наведені у послідовності вивчення розділу «Тактична підготовка» програми військової підготовки офіцерів запасу. При підготовці видання використано наказ начальника ГШ ЗСУ від 23.04.2020 № 140 «Про затвердження Порядку оформлення оперативних (бойових) документів» та наказ командувача СВ ЗСУ від 02.08.2018 № 454 «Про затвердження змін до бойових статутів механізованих і танкових військ СВ ЗСУ частина ІІ (батальйон, рота) та частина ІІІ (взвод, відділення, танк)». Призначений для використання курсантами, громадянами, які проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, під час проведення занять з вивчення розділу 3 «Тактична та тактико-спеціальна підготовка» навчальної дисципліни «Військова підготовка», викладачами факультетів та кафедр, що здійснюють освітню діяльність підготовки військових фахівців за стандартами НАТО. The training manual provides options for the action schemes of the department, platoon, company and battalion in various types of combat, as well as examples of the design of graphic combat documents (cards and schemes). The schemes are given in the sequence of study of the "Tactical training" section of the program of military training of reserve officers. In the preparation of the publication, the order of the Chief of General Staff of the Armed Forces of Ukraine No. 140 dated 04/23/2020 "On the approval of the Procedure for the preparation of operational (combat) documents" and the order of the Commander of the Armed Forces of the Armed Forces of Ukraine No. 454 of 08/02/2018 "On the approval of changes to the combat statutes of the mechanized and tank troops of the Armed Forces of the Armed Forces of the Soviet Union, part II (battalion, company) and part III (platoon, division, tank)". Intended for use by cadets, citizens undergoing training under the program for training reserve officers of military educational units of higher education institutions, during classes on the study of section 3 "Tactical and tactical-special training" of the academic discipline "Military training", by teachers of faculties and departments, that carry out educational activities for the training of military specialists according to NATO standards.
Опис
Ключові слова
ведення бою, загальновійськовий бій, командир взводу, види бою, бойовий порядок, бойові дії, conduct of battle, combined military battle, platoon commander, types of battle, order of battle, combat operations
Бібліографічний опис
Шевчук В. А. Дії механізованих підрозділів в основних видах бою : навч. посіб. у схемах і таблицях [Електронний документ] / В. А. Шевчук, Д. В. Зайцев, А. О. Яфонкін ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 250 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 91).