Функціонування таргетинг–центрів: міжнародний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Глобальні та національні проблеми економіки
Анотація
Визначено, що таргетинг є сучасним інструментом митного контролю. Зазначено, що з метою втілення концепції таргетингу у практичну діяльність, в міжнародній практиці використовують таргетинг-центри або центри аналізу ризиків. Виокремлено основні завдання таргетинг-центрів. Наведено перелік центрів аналізу митних ризиків в провідних країнах світу. Проаналізовано специфіку функціонування центрів аналізу ризиків у Федеративній Республіці Німеччина, Фінляндській Республіці та Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Determined that targeting is a modern tool of customs control. Indicated that in order to implement the concept of targeting in practice, in international practice using targeting centers or centers of risk analysis. Determined the main tasks of targeting centers. Indicated the list of centers of risk analysis in leading world countries. Analyzed the specifics of risk analysis centers functioning in the Federal Republic of Germany, the Republic of Finland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Опис
Ключові слова
митний контроль, ризик, центр аналізу ризиків, таргетинг, таргетинг-центр, customs control, risk, risk analysis center, target, target center.
Бібліографічний опис
Попель С. А. Функціонування таргетинг – центрів: міжнародний аспект / С. А. Попель // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. № 13. – С. 89–94.
Зібрання