Напрями удосконалення адміністрування податків при реалізації майна вилученого митницями на електронних аукціонах та редукціонах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern Economics
Анотація
У статті визначено нормативно-правові акти відповідно до яких здійснюється реалізація товарів та транспортних засобів, що перейшли у власність держави за порушення митного законодавства на електронних аукціонах і редукціонах. Досліджено сучасний стан реалізації товарів на електронних митних аукціонах та порядок адміністрування податків при операціях з реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства на електронних аукціонах та редукціонах. The article defines the legal acts in accordance with which the sale of goods and vehicles that have become the property of the state for violation of customs legislation at electronic auctions and reductions. The current state of sales of goods at electronic customs auctions and the procedure for tax administration in transactions for the sale of property that becomes the property of the state for violation of customs legislation at electronic auctions and reductions.
Опис
Ключові слова
адміністрування податків, розпорядження майном, реалізація майна, електронний аукціон, tax administration, property disposal, sale of property, electronic auction
Бібліографічний опис
Попель С. А. Напрями вдосконалення адміністрування податків при реалізації майна, вилученого митницями на електронних аукціонах та редукціонах / С. А. Попель // Modern Economics. – 2020. – № 22 (2020). – С. 77‒83. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-12 .
Зібрання