Fintech as a Digital Dimension of Stable Development

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
University Economic Bulletin
Анотація
The subject of the article is a study of the formation, development and implementation of Fintech technologies in the context of ideologies of sustainable development and innovation DeFi (Decentralized Finance), caused by the intensification of large-scale digital economy and global digitalization of all spheres of industry and services. blockchain and prospects for the spread of the Internet of Things (IoT) in combination with artificial intelligence (AI). Предметом статті є дослідження проблематики становлення, розвитку та впровадження технологій Фінтеху в контексті ідеологій сталого розвитку та інновацій DeFi (Decentralized Finance), які спричинені інтенсифікацією процесів масштабного охоплення цифровою економікою і глобальною діджиталізацією усіх сфер виробництва та послуг, особливо, під впливом концепцій блокчейн та перспектив поширення «Інтернету речей» (IoT) в комплексі з методами штучного інтелекту (AI).
Опис
Ключові слова
fintech, sustainable development, investment resources, decentralized finance, blockchain, AI, IoT., фінтех, сталий розвиток, інвестиційні ресурси, децентралізовані фінанси, блокчейн, AI, IoT.
Бібліографічний опис
Rippa M. B. «Fintech» as a digital dimension of stable development [Електронний ресурс] / M. B. Rippa, S. P. Rippa // University Economic Bulletin. – 2021. – № 49. – P. 30–36. – Режим доступу : https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/764/795
Зібрання