Проблематика залучення підприємств-зберігачів до операцій з майном, що вилучається чи приймається на зберігання митницями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : ПУЕТ
Анотація
Досліджено процедуру відбору підприємств-зберігачів що залучаються до операцій з майном, що вилучається чи приймається на зберігання митницями в результаті чого визначено необхідність внесення змін до нормативно-правових актів, що врегульовують вищезазначену сферу митних правовідносин, зокрема в частині, що стосується встановлення критеріїв відбору підприємств-зберігачів, а також затвердження типової форми договору відповідального зберігання. The procedure of selection of custodian enterprises involved in operations with property confiscated or accepted for storage by customs is investigated, as a result of which the necessity of making changes to the normative legal acts regulating the above-mentioned sphere of customs legal relations is determined, in particular -custodians, as well as approval of the standard form of the contract of responsible storage.
Опис
Ключові слова
підприємства-зберігачі, операції з майном, зберігання, вилучене майно, custodians, property transactions, storage, seized property
Бібліографічний опис
Попель С. А. Проблематика залучення підприємств-зберігачів до операцій з майном, що вилучається чи приймається на зберігання митницями / С. А. Попель // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матер. VІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральна спілка споживчих товариств України, Полтавський університет економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 407 с. – С. 317–320
Зібрання