Митна адміністрація Туркменістану: кадровий склад та особливості проходження служби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : НМетАУ
Анотація
У тезах розглядаються питання організації кадрового добору та особливості проходження служби в митній адміністрації Туркменістану. Наводяться критерії добору та основні соціальні гарантії митників. The thesis deals with the organization of personnel selection and the peculiarities of the service in the customs administration of Turkmenistan. Selection criteria and basic social guarantees of customs are set out.
Опис
Ключові слова
Туркменістан, митна служба, проходження служби, кадровий добір, Turkmenistan, customs service, service, recruitment
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Митна адміністрація Туркменістану: кадровий склад та особливості проходження служби / О. А Фрадинський // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки. Частина 1 : зб. наук. статей за матер. VІ Всеукр. наук.-практ. конф, Дніпро, 16-17 квітня 2020 р. – Дніпро : НМетАУ, 2020. – С. 223–227.
Зібрання