Митна вартість транспортних засобів: теоретико-методологічні засади контролю в Україні та міжнародна практика

Анотація
Монографія присвячена дослідженню основних аспектів здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів при ввезенні їх на митну територію України та недопущення випадків заниження бази оподаткування i надходжень до Державного бюджету України. The monograph is devoted to the study of the main aspects of monitoring the correctness of the determination of the customs value of transport vehicles when imported into the customs territory of Ukraine and prevention of cases of understatement of the tax base and revenues to the State Budget of Ukraine.
Опис
Ключові слова
митна вартість транспортних засобів, контроль за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, оподаткування ввезення транспортних засобів в Україні, customs value of vehicles, control over the correctness of the determination of the customs value of vehicles, taxation of the import of vehicles in Ukraine
Бібліографічний опис
Митна вартість транспортних засобів: теоретико-методологічні засади контролю в Україні та міжнародна практика : моногр. / за заг. ред. Л. Р. Прус, Т. В. Рудої. – Хмельницький, 2018. – 385 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; том 116).
Зібрання