Заходи запобігання та протидії злочинам, пов’язаним з незаконною трансплантацією

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис
Анотація
У статті здійснено науково-теоретичний аналіз новоприйнятого закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» в аспекті тих положень, які стосуються явища незаконної трансплантації. Автор формує власну систему запобігання та протидії злочинам, пов’язаним із незаконною трансплантацією. The article presents the scientific and theoretical analysis of the newly adopted Law of Ukraine «On the application of transplantation of human anatomical materials» in the aspect of the provisions relating to the phenomenon of illegal transplantation. The author forms his own system of prevention and counteraction to crimes related to illegal transplantation.
Опис
Ключові слова
трансплантація, «трансплантаційний туризм», гемопоетичні стовбурові клітини, анатомічні матеріали людини, перехресне донорство, донор, реципієнт, трансплантологія, transplantation, «transplant tourism», hematopoietic stem cells, human anatomical materials, cross donation, donor, recipient, transplantology
Бібліографічний опис
Жерж Л. А. Заходи запобігання та протидії злочинам, пов’язаним з незаконною трансплантацією / Л. А. Жерж // Ірпінський юридичний часопис. Серія : Право. – 2019. – Вип. 1. – С. 131–140.
Зібрання