Сутність та сучасний стан здійснення операцій із товарами, що вилучаються чи приймаються на зберігання митницям

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В тезах проведено аналіз законодавства щодо тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів і документів як процесуальної дії у справах про порушення МП, обліку і зберігання такого майна. За результатами якого було запропоновано виділити наступні операції з товарами: фактичне вилучення товарів, визначення фактичного статусу товарів, попередня оцінка товарів та передача їх на зберігання, передача товарів органам ДВС та проведення їхньої оцінки у межах виконавчого провадження після оформлення судового рішення та набрання ним законної сили, передача для реалізації. The abstracts analyze the legislation on temporary seizure of goods, vehicles and documents as a procedural action in cases of violation of the MP, accounting and storage of such property. Based on the results of which it was proposed to distinguish the following transactions with goods: actual seizure of goods, determination of the actual status of goods, preliminary assessment of goods and their storage, transfer of goods to internal affairs and their evaluation within enforcement proceedings after a court decision and entry into force. , transfer for implementation.
Опис
Ключові слова
операції, товари, митниця, operations, goods, customs
Бібліографічний опис
Романюк У. В. Сутність та сучасний стан здійснення операцій із товарами, що вилучаються чи приймаються на зберігання митницями / У. В. Романюк // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. матер. V Наук.-практ. інтернет-семінару, 24 лютого-6 березня 2020 р., Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослід. ін-т фіскальної політики. – Ірпінь, 2020. – С. 62–64.
Зібрання