Принципи мінімізації забруднення навколишнього природного середовища при поводженні з твердими побутовими відходами в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Дотримання принципів мінімізації забруднення навколишнього природного середовищ при управлінні твердими побутовими відходами призведе до поліпшення екологічної ситуації та санітарного стану населених пунктів країни, забруднення ґрунтів, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та мінімізації відходів. Adherence to the principles of minimizing environmental pollution in the management of solid waste will improve the environmental situation and sanitation of settlements, soil pollution, emissions of pollutants into the atmosphere and minimize waste.
Опис
Ключові слова
принципи, навколишнє природне середовище, тверді побутові відходи, principles, environment, solid waste
Бібліографічний опис
Самойлов О. О. Принципи мінімізації забруднення навколишнього природного середовища при поводженні з твердими побутовими відходами в Україні / О. О. Самойлов, І. І. Самойлова // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації : Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 вересня 2020 р., Київ / Нац. академія аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування [та ін.]. – К., 2020. – С. 76–77.
Зібрання