Особливості застосування податкових інструментів стимулювання розвитку національної економіки

Анотація
Розглянуто особливості застосування податкових інструментів стимулювання розвитку національної економіки, запропоновано класифікацію податкових пільг, виявлено структурні диспропорції економіки України та запропоновано можливості їх балансування бюджетно-податковими інструментами, проведено оцінку впливу бюджетної підтримки та податкового стимулювання на результати діяльності національної економіки України . The features of application of tax instruments for stimulating the development of the national economy are proposed, classification of tax privileges has been proposed, structural imbalances of the Ukrainian economy have been identified and the possibilities of their balancing with fiscal instruments are proposed, the impact of budget support and tax incentives on the results of the national economy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
податкові інструменти, бюджетна підтримка, податкове стимулювання, tax instruments, budget support, tax incentives
Бібліографічний опис
Новицька Н. В. Особливості застосування податкових інструментів стимулювання розвитку національної економіки / Н. В. Новицька, Л. Л. Тарангул, Д. М. Серебрянський // Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України : монографія / Л. Л. Тарангул, А. М. Вдовиченко, А. А. Галюта [та ін.] ; за заг. ред. Л. Л. Тарангул ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2012. – 515 с. – Розд. 1.3. – С. 66–95.
Зібрання