Актуальні проблеми приватного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України
Анотація
У збірнику тез представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми приватного права», яку було організовано кафедрою цивільного права та процесу ННІ права Університету державної фіскальної служби України 11 жовтня 2019 року у м. Ірпінь. The abstract contains a brief presentation of the reports and reports submitted to the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference "Actual Problems of Private Law" organized by the Department of Civil Law and the Law on the Rights of the University of the State Fiscal Service of Ukraine on October 11, 2019 in the city of Irpin.
Опис
Ключові слова
цивільне судочинство, суд, приватне право, правове регулювання, договір., civil justice, court, private law, legal regulation, contract.
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми приватного права : зб. тез Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 11 жовтня 2019 року. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 196 с.