Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань

Анотація
До збірника увійшли тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, які охоплюють широкий спектр проблем Міжнародного співробітництво під час фінансових розслідувань. The collection includes the abstracts of the participants of the International Scientific and Practical Internet Conference, which cover a wide range of problems of International cooperation during financial investigations.
Опис
Ключові слова
Кримінально-правове забезпечення міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань; Кримінально-процесуальні засади міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань; Криміналістичне забезпечення міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань; Кримінологічні особливості міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань;, Criminal law of international cooperation during financial investigations; Criminal procedural principles of international cooperation during financial investigations; Forensic provision of international cooperation during financial investigations; Criminological peculiarities of international cooperation during financial investigations;
Бібліографічний опис
Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань : зб. тез Міжнар. наук.–практ. інтернет–конф., 10 травня 2019 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун–т держ. податкової служби України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 150 с.