Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції

Анотація
У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів та права в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції. Results of scientific research on topical issues of economy, finance and law in the conditions of European integration and the global competition are covered in the collection of materials of the International scientific and practical conference.
Опис
Ключові слова
фінанси, економіка, право, євроінтеграція, глобалізаційні процеси, конкуренція, економічний розвиток., finance, economics, law, European integration, processes of globalization, competition, economic development.
Бібліографічний опис
Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 лютого 2019 р. / Ун-т ДФС України, Навчально-науковий ін-т фінансів, банківської справи, Ірпінський держ. коледж економіки та права [та ін.] ; редкол. : М. О. Кужелєв, О. А. Пілевич [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 346 с.