Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У збірнику розглянуто інноваційний розвиток фінансового сектору України, зокрема: інноваційні напрями розвитку фінансового ринку; інновації в управлінні проектами соціально-економічного розвитку регіонів; грошово-кредитні механізми інноваційного розвитку банківського сектору; фінансові інновації в модернізації реального сектору економіки; фінансове забезпечення інноваційного розвитку державного фінансового сектору; гендерне бюджетування, як інноваційний метод управління бюджетними коштами. The collection deals with the innovative development of the financial sector of Ukraine, in particular: innovative directions of financial market development; innovations in project management of socio-economic development of regions; monetary mechanisms of innovation development of the banking sector; financial innovations in the modernization of the real sector of the economy; financial support of innovative development of the state financial sector; gender budgeting as an innovative method for managing budget funds.
Опис
Ключові слова
фінанси, економіка, інновації, євроінтеграція, глобалізаційні процеси, економічний розвиток., finance, economics, innovations, European integration, processes of globalization, economic development.
Бібліографічний опис
Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 березня 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.] ; редкол. : П. В. Пашко, М. О. Кужелєв [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – 366 с.