Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету ДФС України: у 3-х ч. Ч. 2.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
У збірнику статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи відображені наукові узагальнення студентів-магістрантів з актуальних питань управління державними фінансами та фінансова аналітика. In the collection of articles of higher education graduates of the second (master's) level of the Educational and Scientific Institute of Finance, banking; the scientific summaries of graduate students on topical issues of management of budget finance and financial analytic.
Опис
Ключові слова
державні фінанси, бюджетна система, фінансовий ринок, оподаткування банківських установ, страхові компанії, фінансова та інвестиційна стратегія, підприємництво, фінанси, гроші, кредит., public finance, budget system, financial market, taxation of banking institutions, insurance companies, financial and investment strategy, entrepreneurship, finance, money, credit.
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи : у 3-х ч. Ч. 2. / Університету ДФС України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 328 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 11).