Особливості проведення огляду документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Стаття присвячена розкриттю особливостей тактики проведення огляду документів під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Автор аналізує, що дозволяє визначати слідчий огляд документів, досліджує на що слід звертати увагу під час слідчого огляду документів. Крім цього, автором детально розглянуто загальні правила огляду документів. The article is sanctified to opening of features of tactics of realization of review of documents during investigation of crimes in the field of taxation. An author analyses, that allows to determine the inquisitional review of documents, investigates on what it follows to pay attention during the inquisitional review of documents. Except it, an author is consider the general rules of review of documents in detail.
Опис
Ключові слова
огляд, слідчі (розшукові) дії, тактика, документи, огляд документів, підробка документів, review, inquisitional (to the search) actions, tactics, documents, review of documents, imitation of documents
Бібліографічний опис
Амеліна А. С. Особливості проведення огляду документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування / А. С. Амеліна // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 4. – С. 400–402.
Зібрання