Особливості категорії «змагальність» у контексті вдосконалення кримінального процесуального законодавства України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Статтю присвячено визначенню концептуальних засад змагальності в кримінальному процесі України. Простежено розвиток досліджуваної категорії в правових актах та наукових дослідженнях. Особливу увагу приділено спробам удосконалити правовий механізм реалізації змагальності в кримінальному судочинстві. Запропоновано шляхи удосконалення правового механізму реалізації змагальності в кримінальному судочинстві. The article is devoted to the definition of the conceptual basis of competition in the criminal process of Ukraine. The development of the studied category in legal acts and in scientific research is traced. Particular attention is paid to attempts to improve the legal mechanism for the implementation of adversarial proceedings in criminal proceedings. The ways of improving the legal mechanism for the implementation of adversarial proceedings in criminal proceedings are proposed.
Опис
Ключові слова
змагальність, кримінальне судочинство, кримінальне провадження, кримінальний процес, змагальність, сторони кримінального провадження., adversarial proceedings, criminal proceedings, criminal proceedings, criminal proceedings, adversarial proceedings, parties to criminal proceedings.
Бібліографічний опис
Башта І. І. Особливості категорії «змагальність» у контексті вдосконалення кримінального процесуального законодавства України / І. І. Башта // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 4. – С. 409–412.
Зібрання