Про задачі з фінансовим та податковим змістом в шкільному курсі математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Seattle, USA
Анотація
У даній роботі розглянуто конкретні приклади задач з фінансовим та податковим змістом для забезпечення змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» в умовах традиційної, дистанційної та змішаної форми навчання. This paper considers specific examples of tasks with financial and tax content to ensure the content line "Entrepreneurship and Financial Literacy" in terms of traditional, distance and blended learning.
Опис
Ключові слова
навчання математики, фінансова грамотність, задачі про податки, teaching mathematics, financial literacy, problems on taxes
Бібліографічний опис
Чернобай О. Б. Про задачі з фінансовим та податковим змістом в шкільному курсі математики [Електронний ресурс] / О. Б. Чернобай, Д. В. Розанович // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century», 7-8 October 2021. – Seattle, USA., 2021. – № 78. – Р. 120–125. – Режим доступу : https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.10.2021.014
Зібрання