Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України

dc.contributor.authorКоваленко Юлія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorKovalenko Yulia Mykhailivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-09T11:04:36Z
dc.date.available2023-06-09T11:04:36Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractВ Україні недостатньо уваги приділено функціонуванню депозитних корпорацій з урахуванням траєкторії попереднього розвитку. У статті виокремлено еволюційні етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України: 1) визначальний; 2) стартовий; 3) накопичення; 4) забезпечення та контроль; 5) модернізація та стійкість. Визначено проблеми процесу розвитку вітчизняних банківських установ і запропоновано напрями їх розв’язання у контексті сучасних реформ. In Ukraine, insufficient attention is paid to the functioning of deposit corporations, taking into account the trajectory of previous development. The article highlights the evolutionary stages of institutional transformations in the banking system on the territory of Ukraine: 1) defining; 2) starter; 3) accumulation; 4) provision and control; 5) modernization and sustainability. The problems of the development process of domestic banking institutions are identified and directions for their solution in the context of modern reforms are proposed.
dc.identifier.citationКоваленко Ю. М. Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України / Ю. М. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 28. – С. 119–124.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/454
dc.language.isouk_UA
dc.publisherОстрог
dc.relation.ispartofseriesЕкономіка; Вип. 28
dc.relation.isreferencedby1. Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки: [монографія] / Юлія Михайлівна Коваленко / Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2013. – 608 с. 2. Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва: підруч. / [Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін.]. – К. : Атіка, 2004. – 339 с. 3. Мартинюк Ж. М. Формування ресурсів комерційними банками України / Ж. М. Мартинюк // Фінанси України. – 1997. – № 10. – С. 32–36. 4. Вовчак О. Д. Роль банків в економіці України / О. Д. Вовчак // Фінанси України. – 1999. – № 10. – С. 100–108. 5. Лютий І. О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання / І. О. Лютий // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 3– 6. 6. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 7. Федосов В. М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В. М. Федосов, В. М. Опарін, С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 3–21. 8. The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org. 9. Міщенко В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків / В. Міщенко, В. Жупанін // Вісник НБУ. – 2008 – № 7. – С. 9–12. 10. Примостка Л. О. Вплив кризи на фінансовий стан банків України / Л. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит. – 2010. – № 16. – С. 137–145.
dc.subjectбанківська система, банки, банківська діяльність, інституційні трансформаціїuk_UA
dc.subjectbanking system, banks, banking activity, institutional transformationsen_EN
dc.titleЕтапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України
dc.title.alternativeStages of institutional transformations in the banking system in Ukraine
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2015_IR_106.pdf
Розмір:
528.49 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання