Удосконалення психологічного забезпечення управління персоналом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтувано та перевірено ефективність психологічного забезпечення системи управління персоналом. Визначено концептуальні засади психологічного забезпечення управління персоналом. Описано особливості психотипів керівників. Досліджено сучасні підходи до системи психологічного забезпечення управління персоналом. Впроваджено Програму «Розвиток психологічної компетентності керівника», яка складається з трьох модулів: «Лідерство та ефективне управління», «Адаптація персоналу. Розробка системи адаптації персоналу», «Стресостійкість як особистісна властивість керівників» та визначено її ефективність. In the qualification work, the effectiveness of the psychological support of the personnel management system was theoretically substantiated and verified. Conceptual principles of psychological support of personnel management are defined. Features of psychotypes of managers are described. Modern approaches to the system of psychological support of personnel management have been studied. The Program "Development of psychological competence of the manager" was implemented, which consists of three modules: "Leadership and effective management", "Staff adaptation. Development of a staff adaptation system", "Stress resistance as a personal property of managers" and its effectiveness determined.
Опис
Ключові слова
управлінський персонал, психологічне забезпечення, система управління персоналом., management personnel, psychological support, personnel management system.
Бібліографічний опис
Ярема В. В. Удосконалення психологічного забезпечення управління персоналом : кваліфікаційна робота / В. В. Ярема ; наук. кер. М. О. Сова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 113 с.